Przedsiębiorstwo Handlowe
IRMA Mazurkiewicz - Spółka Jawna
ul. Mickiewicza 59E
67-200 Głogów

tel. 76 727 31 80
tel. 698 618 959